C & C Port Agency Oy Ltd

 

Bolaget specialiserar sig på skeppsklarering i alla finska hamnar, samt på spedition. Bolaget har fyra kontor och 9 skeppsklarerare vilka årligen hanterar över 1 000 fartygs hamnanlöp. Bolaget erbjuder en 24/7 service och kan därmed garantera att varje fartygs anlöp sker effektivt och friktionsfritt. Förtroendet som bolaget vunnit över åren från besättningarna på lyxkryssare, lastfartyg och lustjakter är bevis på den höga standard på tjänsterna som ges.

 

C & C Port Agency Oy Ltd är medlem i de följande organisationerna:

 

Finlands skeppsmäklarförbund r.f.

Inflot World Wide Shipping Agencies Network

Association of Yacht Support Services, en världsomfattande organisation för stödtjänster till lustjakter

Nätverket Cruise Finland

 

Agent för:

International Maritime Services, Inc.- USA ( www.vesselagent.com )

 

 

 

 

Kontoret i Helsingfors

 

Växel +358 (0)10 34 678 20

Fax +358 (0)10 34 678 01

helsinki (a) portagency.fi

Kontoret i Lovisa

 

Tel +358 10 34 678 30 / 31

Fax +358 10 34 678 32

loviisa (a) portagency.fi

Kontoret i Kotka

 

Tel +358 (0)10 34 678 40  / 41

Fax +358 (0)10 34 678 42

kotka (a) portagency.fi

Kontoret i Nådendal

 

Tel +358 (0) 10 346 7810

Direkt  +358 (0) 10 346 7811

west.finland (a) portagency.fi

C & C Port Agency

Oy Finnshipping Ltd.  |  Mikonkatu 6C   | 00100 Helsinki  |  Finland  |  Tel. +358 9 613081

Oy Finnshipping Ltd.  |  Mikaelsgatan 6C  | 00100 Helsingfors  |  Finland  |  Tel. +358 9 613081