FALLine

Fednav Atlantic Lakes Line - FALLine

 

Oy Finnshipping Ltd fungerar som bokningsagent för FALLine, en linjeservice inom Fednav International Ltd, Montreal, som erbjuder regelbundna seglingar med moderna handysize-fartyg mellan norra Europa och flera hamnar vid St. Lawrenceleden och Stora Sjöarna.  FALLine är en konventionell linje som specialiserat sig på transporter av styckegods och projektlaster.

 

Reguljära lasthamnar i norra Europa är Antwerpen, Gent, Dunkerque, Bilbao, Gijón Avilés, Bremen, Brake, Szczecin, Ventspils, Klaipeda och St. Petersburg. Lossning sker i allmänhet i alla hamnar i området för de Stora Sjöarna. Alla last- och lossningshamnar anlöps beroende på tillräckligt lastunderlag.

 

FALLine erbjuder också vidare transport från lossningshamnen till alla destinationer inom USA och Kanada med Fednav Direct, deras egen speditionsavdelning.

 

Kontakta Jan Arppe för mera information samt avgångar och priser.

 

 

 

 

 

 

Oy Finnshipping Ltd.  |  Mikonkatu 6C   | 00100 Helsinki  |  Finland  |  Tel. +358 9 613081

Oy Finnshipping Ltd.  |  Mikaelsgatan 6C  | 00100 Helsingfors  |  Finland  |  Tel. +358 9 613081