C & C Port Agency OY Ltd.

C & C Port Agency specialiserar sig på skeppsklarering i alla finska hamnar, samt på spedition. Bolaget har fem kontor och 16 skeppsklarerare vilka årligen hanterar över 2 000 fartygs hamnanlöp.

Bolaget erbjuder en 24/7 service och kan därmed garantera att varje fartygs anlöp sker effektivt och friktionsfritt. Förtroendet som bolaget vunnit över åren från besättningarna på lyxkryssare, lastfartyg och lustjakter är bevis på den höga standard på tjänsterna som ges på.

För ytterligare information och kontakter, besök www.PortAgency.fi