Tietosuojaseloste

Oy Finnshipping Ltd

Jaa tämä artikkeli

Tietosuojaseloste


Yleistä

Oy Finnshipping Ltd arvostaa asiakkaidensa sekä sidosryhmiensä yksityisyyttä ja on sitoutunut suojaamaan niitä EU:n tietosuoja-asetusta noudattaen.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Käyttääkseen Oy Finnshipping Ltd:n palveluita, asiakkaiden ja sidosryhmien on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

Halutessasi lisätietoa tietosuojakäytännöistämme tai henkilötietojen käsittelystä, vastaamme mielellämme kysymyksiinne.
Yhteystietomme löydät täältä


Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Oy Finnshipping Ltd (jäljempänä “Finnshipping” tai ”me”)
Y-tunnus: 0632891-2
Mikaelsgatan 6 C 00100 HELSINKI


Mitä tietoja kerätään

 • Asiakkaidemme tai sidosryhmiemme itsensä, tai näiden valtuuttamien osapuolten antamat tiedot
 • Tunnistamistiedot, kuten nimi ja titteli
 • Yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot, kuten laskutustiedot, yhteyshenkilö ja muut laskutukseen liittyvät tiedot
 • Palvelu- sekä toimitussopimusten tiedot, kuten yrityksen päättäjien tiedot, yhteyshenkilöt ja näiden yhteystiedot

Lisäksi pyydämme tarvittaessa erikseen luvan suoramarkkinointiin. Yllä mainittujen tietojen antaminen on pakollista asioidaksesi Oy Finnshipping Ltd:n kanssa ja käyttääksesi tarjoamiamme palveluita. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjän itsensä antamat tiedot, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä tai muista saatavilla olevista julkisista lähteistä.


Mihin tietojani käytetään

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakas- ja kumppanuussuhteiden ylläpitoon
 • Tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen ja tuottamiseen
 • Myyntiin ja markkinointiin
 • Tuotteiden ja palveluiden laskutukseen Oy Finnshipping Ltd:n omien palveluiden kehittämiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan tai sidosryhmän ja Oy Finnshipping Ltd:n väliseen asiakas- ja kumppanuussuhteeseen, myyntiin ja markkinointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen sekä toimittamiseen asiakkaan tai sidosryhmän erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.


Miten tietoja suojataan ja säilytetään

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Oy Finnshipping Ltd:n säilyttää asiakas- ja sidosryhmätietoja EU:n alueella. Järjestelmien sekä palvelinten tekninen tietoturva noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.


Kuka tietoja käsittelee

Asiakastietoihin on pääsy vain Oy Finnshipping Ltd:n omilla, palveluiden tuottamiseen osallistuvilla työntekijöillä. Henkilökunta on ohjeistettu ja koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti.

Tarpeen mukaan käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle.

Kaikkien kumppanien kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja yritysten välistä kauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Henkilön pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Oy Finnshipping Ltd:n järjestelmistä. Poisto-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.


Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus:

 • Saada jäljennös henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa suostumus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.


Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa

Voit pyytää Oy Finnshipping Ltd:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä meihin.
Yhteystietomme löytyvät osoitteesta: http://finnshipping.fi/yhteystiedot


Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille oikean ja laadukkaan palvelun takaamiseksi. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Laskutukseen liittyvät tiedot taloushallintoa varten
 • Tilintarkastukseen liittyvät tiedot tilintarkastajalle
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Oy Finnshipping Ltd huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.


Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Contact us

We welcome challenges and look forward to give you the benefits of our knowledge in your transportation requirements.

A successful shipment and a satisfied customer is where our future lies


Oy Finnshipping Ltd

Mikonkatu 6C
FI-00100 HELSINKI

VAT ID: FI06328912

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oy Finnshipping Ltd. is a member of Bimco and the Finnish Shipbrokers Association.

Copyright © 2021 Oy Finnshipping Ltd. All rights reserved.