Fednav_HorizontalLogo_RGB (1)

Fednav Atlantic Lakes Line

Oy Finnshipping Ltd fungerar som bokningsagent för FALLine, en linjeservice inom Fednav International Ltd, Montreal, som erbjuder regelbundna seglingar med moderna handysize-fartyg mellan norra Europa och flera hamnar vid St. Lawrenceleden och Stora Sjöarna.  FALLine är en konventionell linje som specialiserat sig på transporter av styckegods och projektlaster.

Reguljära Lasthamnar

Reguljära lasthamnar i norra Europa är Antwerpen, Gent, Dunkerque, Bilbao, Gijón Avilés, Bremen, Brake, Szczecin, Ventspils, Klaipeda och St. Petersburg. Lossning sker i allmänhet i alla hamnar i området för de Stora Sjöarna. Alla last- och lossningshamnar anlöps beroende på tillräckligt lastunderlag.

01_beingthebestwecan_1

FALLine erbjuder också vidare transport från lossningshamnen till alla destinationer inom USA och Kanada med Fednav Direct, bolagets egna speditionsavdelning.

Följande Steg...

För ytterligare information angående avgångar och priser, vänligen kontakta oss på chartering@finnshipping.fi